THỰC ĐƠN

Hot pot meals

mizu_vn
cuisine_ph_sp2_vn
motsu_vn
cuisine_ph_sp4_vn
tama_vn
cuisine_ph_sp1_vn
kinoko_vn
cuisine_ph_sp3_vn

Sashimi

sashimi_vn
sashimi_vn

Sushi cuộn

roll_vn
roll_vn

Salad

gobo_vn
salada_vn

Otsumami

tsumami_vn
tsumami_vn

Đồ nướng

yaki_vn
shoga_vn

Món chiên rán

nanban_vn
nanban_vn

Món hầm

ara_vn
ara_vn

Món hấp

kabuto_vn
kabuto_vn

Đồ ngọt

kanmi_vn
kanmi_vn

Rượu / Nước Giải Khát

pc_sake_vn
sp_sake_vn